Kto ponosi koszty sprzątania nawierzchni po wypadku drogowym?
07.02.2022
nowinki orzecznicze

Podczas wypadków czy kolizji drogowych często dochodzi do zanieczyszczenia drogi płynami silnikowymi i elementami uszkodzonych samochodów. Na gruncie orzeczniczym pojawiły się spory, kto ponosi koszty sprzątania nawierzchni po wypadku drogowym.

Nazywam się Paula Miszczak. Jako adwokat, w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami odszkodowawczymi.

Zapraszam Cię do przeczytania wpisu rozpoczynającego cykl artykułów pt.: „NOWINKI ORZECZNICZE”.

Zagadnienie prawne rozpatrywane przez Sąd Najwyższy zostało skierowane przez Sąd Okręgowy w Opolu, do którego trafiła apelacja TUiR Warta od wyroku Sądu Rejonowego, przyznającego zarządcy drogi kilka tysięcy złotych odszkodowania. Rozpatrując ją, Sąd Okręgowy  powziął wątpliwości, czy koszty te ma ponosić ubezpieczyciel, czy zarządca drogi i 28 lutego 2020 r. zwrócił się do SN z pytaniem o to, czy sprawca wypadku komunikacyjnego i jego ubezpieczyciel w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych odpowiadają za szkodę wyrządzoną zarządcy drogi, polegającą na zanieczyszczeniu jej po wypadku.

Jak wskazał Sąd Okręgowy w swoim pytaniu: „przedstawione zagadnienie prawne ma duże znaczenie dla praktyki sądowej, a jego rozstrzygnięcie może wpłynąć na liczbę spraw kierowanych do sądów”.

Kto odpowiada za zanieczyszczenia drogi powstałe po wypadku albo kolizji?

Wątpliwości w przedmiocie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę związaną ze skutkami wypadku, czy kolizji drogowej, rozwiał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 stycznia 2022 r., w której rozstrzygnął zagadnienie prawne, przedstawione mu przez Sąd Okręgowy w Opolu.

odszkodowania

Oznacza to przede wszystkim rozszerzenie zakresu odpowiedzialności Ubezpieczycieli posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ponadto, zanieczyszczenie jezdni powstałe na skutek wypadku, czy kolizji drogowej, może być traktowane jako zwykły, typowy skutek zdarzenia drogowego w rozumieniu 361 § 1 k.c.

Mimo tego, może dojść do sytuacji, w której ubezpieczyciel odmówi wypłaty roszczeń z tego tytułu, twierdząc że to zarządca drogi – niezależnie od okoliczności– powinien utrzymać ją w odpowiednim stanie.

W takiej sytuacji warto powierzyć swoją sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi, który wykona wszystkie niezbędne działania, aby uzyskać odszkodowanie z tytułu kosztów sprzątania nawierzchni po wypadku albo kolizji drogowej.

 

W razie pytań, pozostaję do Państwa dyspozycji.

Adwokat Paula Miszczak

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu