Mediator Siedlce

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Siedlcach. Poza praktyką adwokacką przeprowadzam mediacje sądowe oraz pozasądowe. Świadczę usługi mediacyjne w szczególności z zakresu sporów cywilnych, rodzinnych, rozwodowych, o podział majątku.

Zawarcie ugody często jest najkorzystniejszą opcją. Warto pamiętać, iż w wypracowaniu konsensusu przydatna jest wiedza i doświadczenie prawnika. Dlatego dobry mediator pomoże w polubownym załatwieniu sprawy, zabezpieczając również aspekt prawniczy zawartej ugody.

Aby uzyskać informację o przebiegu mediacji, kosztach jej przeprowadzenia, zapraszam do kontaktu.

Prowadzę również mediację on-line, bez konieczności osobistego spotkania w Kancelarii w Siedlcach.

Zapraszam Państwa do kontaktu i podjęcia próby rozwiązania sporu w drodze mediacji, co pozwoli zaoszczędzić cenny czas i uniknąć niepotrzebnych kosztów.

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu