Zakres usług / Prawo medyczne i błędy lekarskie

Zapewniam kompleksową pomoc i obsługę prawną z zakresu prawa medycznego i praw pacjenta. Reprezentuję zarówno podmioty świadczące usługi medyczne (szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie, gabinety dentystyczne), jak również interesy pokrzywdzonych pacjentów, w postępowaniach karnych toczących się przeciwko lekarzom, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i w trakcie postępowania sądowego.

W obrębie roszczeń cywilnych z zakresu prawa medycznego oferuję obsługę prawną obejmującą:

  • Dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia, renty z tytułu błędów w sztuce lekarskiej
  • Analizy dokumentacji w sprawie
  • Negocjacji z ubezpieczycielem
  • Reprezentowania w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji
  • Reprezentowania w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
POZNAJ OFERTĘ

Zakres usług

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu