Zakres usług / Prawo cywilne

Prawo cywilne pozostaje jedną z głównych dziedzin, w których udzielam pełnej, kompleksowej i profesjonalnej pomocy prawnej, w postaci porad prawnych, przygotowywania pism procesowych, opracowywaniem opinii prawnych oraz występuję przed urzędami i sądami powszechnymi w roli pełnomocnika w sprawach z zakresu:

 • ochrony dóbr osobistych, praw autorskich
 • dochodzenia roszczeń o zapłatę
 • spraw majątkowych i niemajątkowych
 • nabywania i zbywania składników majątku
 • rękojmi i gwarancji
 • darowizn, użyczeń, dzierżawy
 • spadkowych, w tym stwierdzenie nabycia spadku, spraw o zachowek, unieważnienia testamentu, wydziedziczenia, niegodności dziedziczenia
 • naruszenia posiadania
 • zasiedzenia
 • eksmisji
 • służebności
 • dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia (z tytułu wypadków, szkód na mieniu, błędów medycznych)
 • ubezwłasnowolnienia
POZNAJ OFERTĘ

Zakres usług

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu