Zakres usług / Prawo karne

Jako adwokat, zapewniam klientom wsparcie w sprawach o przestępstwa, przestępstwa karno-skarbowe oraz wykroczenia, a także w sprawach regulowanych przez prawo karne wykonawcze. Występuję w charakterze obrońcy podejrzanego oraz oskarżonego, jak również pełnomocnika pokrzywdzonego.

Zapewniam pomoc prawną w następujących przypadkach:

 • Obrona przed sądami wszystkich instancji, w tym:
  • postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym
  • postępowaniu o wznowienie postępowania
  • postępowaniu o odroczenie wykonania kary
  • postępowaniu o warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • postępowaniu o dozór elektroniczny
  • postępowaniu o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary
 • Reprezentacja interesów pokrzywdzonych przed sądami wszystkich instancji, tj.
  • przygotowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa
  • sporządzenie aktu oskarżenia (prywatny, subsydiarny)
  • reprezentacja pokrzywdzonego występującego w roli oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego
 • Sporządzanie pism w sprawach karnych:
  • zawiadomień
  • wniosków
  • zażaleń
  • apelacji
  • kasacji

Jestem do Państwa dyspozycji w sprawach pilnych, dlatego kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach wieczornych oraz w weekendy.

POZNAJ OFERTĘ

Zakres usług

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu