Zakres usług / Prawo pracy

Praca zawodowa zajmuje ważne miejsce w naszym życiu. Oferuje Państwu kompleksową pomoc w dziedzinie, jaką jest prawo pracy. W obliczu sporu sądowego oferuję doradztwo prawne, oraz reprezentację przed sądem pracy pracodawców oraz pracowników, w szczególności w procesach dotyczących:

  • zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy
  • zapłaty odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy
  • nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy
  • ustalenia stosunku pracy
  • molestowania, mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy

Ponadto w ramach usług prawnych dotyczących prawa pracy:

  • przygotowuję projekty umów o pracę, kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej
  • doradzam w zakresie zwolnień grupowych, opiniuję również układy zbiorowe pracy, przygotowuję projekty regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, nagród jubileuszowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych aktów wewnątrzzakładowych
  • oferuję porady prawne w zakresie przejmowania pracowników przez innego pracodawcę, oraz w zakresie połączenia, podziału i zbycia przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części
  • biorę udział w negocjacjach oraz doradzam w sporach ze związkami zawodowymi
POZNAJ OFERTĘ

Zakres usług

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu