O Kancelarii

Prowadzę działalność, jako adwokat w formie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Siedlcach.
Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Siedlcach. (dowiedz się więcej)

Jestem absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2016 roku obroniłam pracę magisterską pt.: „Między umyślnością a nieumyślnością” pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Mariana Filara. Aplikację adwokacką odbyłam w Siedlcach.

Działam na rynku usług prawniczych od 2016 roku. Posiadam wszechstronną praktykę w doradzaniu oraz reprezentowaniu klientów indywidualnych i korporacyjnych.
W praktyce zawodowej zajmuję się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego, w tym postępowaniami rozwodowymi, o alimenty oraz ustaleniem zakresu kontaktów z dzieckiem.
Z uwagi na dotychczasową pracę naukową, w szczególnym obszarze moich zainteresowań pozostaje szeroko rozumiane prawo karne, a co za tym idzie- doradztwo i prowadzenie spraw w stadium przygotowawczym, jurysdykcyjnym i wykonawczym.
Przez wzgląd na doświadczenie zawodowe, prowadzę sprawy z zakresu prawa medycznego. Zarówno sprawy karne dotyczące tzw. błędu medycznego, jak również sprawy cywilne o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody związane z nieprawidłowo przeprowadzoną diagnostyką, leczeniem, czy wykonanym zabiegiem, także z zakresu medycyny estetycznej oraz stomatologii. Występuję również przed sądem lekarskim w postępowaniu dyscyplinarnym w Izbie Lekarskiej. Moimi klientami są lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, jak również pacjenci i ich rodziny.

W ramach prowadzonej przeze mnie działalności zapewniam kompletną obsługę prawną obejmującą działania z zakresu:

  • sporządzania i analizowania dokumentów (pisma przedprocesowe, procesowe, pozwy, wnioski, umowy, odwołania),
  • doradztwa prawnego,
  • reprezentowania w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji oraz organami wymiaru sprawiedliwości.

W celu uzyskania porady prawnej lub obsługi problemu prawnego zapraszam do kontaktu.

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu