Jak szybko się rozwieść?
18.01.2022

Pytanie numer jeden, które zadają mi klienci podczas konsultacji brzmi: „jak szybko się rozwieść.” Wielu z nich słyszało, że czas oczekiwania na pierwszy termin rozprawy rozwodowej to dobre pół roku, a brak porozumienia między stronami może skutkować wieloletnią batalią sądową.

Nazywam się Paula Miszczak i jako adwokat zajmuję się prawem rodzinnym oraz sprawami o rozwód.

Zapraszam Cię do lektury mojego wpisu.

W Polsce sprawy rozwodowe rozstrzyga Sąd Okręgowy. Nie ma możliwości zakończenia małżeństwa u notariusza, czy w urzędzie. Pozew o rozwód może złożyć każdy z małżonków. Rozwiązane przez rozwód może być małżeństwo świeckie, bądź kanoniczne, które od chwili zawarcia wywiera takie skutki, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa zgodnie z prawem polskim (oczywiście odrębnym zagadnieniem pozostaje stwierdzenie nieważności małżeństwa z punktu widzenia prawa kanonicznego).

Aby rozwód odbył się szybko i sprawnie najważniejszą kwestią pozostaje opanować emocje i podejść do tematu zadaniowo. Ważnym jest świadome podjęcie decyzji przez strony o chęci uzyskania rozwodu, a także przygotowanie do sprawy. Niniejszy artykuł pomoże Ci opanować warstwę merytoryczną zagadnienia „szybkiego rozwodu”.

Punktem wyjścia do rozważań będących przedmiotem niniejszego artykułu jest art. 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Art. 56 KRiO

§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.
§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Kluczem do uzyskania wyroku rozwodowego jest wykazanie, że między stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, przy jednoczesnym ustaleniu braku przesłanek negatywnych.

Rozkład pożycia sąd będzie badał w trzech aspektach:

  • Ekonomicznym (np. czy małżonkowie wspólnie gospodarują pieniędzmi)
  • Fizycznym (czy małżonkowie współżyją ze sobą)
  • Emocjonalnym (czy małżonkowie się kochają)

Rozkład pożycia jest trwały, jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny- jeżeli ustały na tyle dawno, że powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.

jak szybko się rozwieść - treść Uchwały SN z dn. 28 V 1955 r.

O co zapyta Cię sąd aby ustalić, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia przeczytasz w artykule: „Rozprawa rozwodowa, jak przebiega?”

Co z winą za rozkład pożycia?

Niewątpliwie idealnym rozwiązaniem prowadzącym do szybkiego rozwodu jest sytuacja, w której obie strony wyrażą zgodę na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie.

Pamiętaj, że sąd może orzec rozwód:

  • Bez orzeczenia o winie
  • Z winy obydwu stron
  • Z wyłącznej winy jednej ze stron

Jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron. Zatem, jeżeli obie strony wniosą zgodnie o rozwiązanie ich małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, wówczas Sąd przesłucha wyłącznie strony, na fakt potwierdzenia uzgodnionych wcześniej elementów dotyczących ustania pożycia między nimi.

Pozew o rozwód.

Istotną kwestią pozostaje prawidłowe skonstruowanie pozwu rozwodowego. Najwłaściwsze będzie skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata, który sporządzi go w sposób poprawny, pozbawiony braków formalnych oraz regulujących wszystkie zagadnienia będące przedmiotem postępowania rozwodowego. Ważne również, aby pozew został prawidłowo opłacony. (Możliwe jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o zwolnienie z opłaty sądowej. Należy wówczas dołączyć do pozwu wypełniony formularz oświadczenia o stanie rodzinnym oraz uzasadnić tę kwestię w treści pozwu. Pamiętaj jednak, że może to wpłynąć na przedłużenie postępowania.)

Jeżeli Twój pozew będzie zawierał braki formalne, to zostaniesz wezwany do ich poprawienia. Wpłynie to niewątpliwie na czas postępowania i niepotrzebnie go wydłuży. Dlatego tak ważnym jest, aby na starcie Twoją sprawą zajął się profesjonalista.

Szybki rozwód, a dzieci.

W takiej sytuacji Sąd w wyroku rozwodowym orzeknie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron, kontaktach rodziców z dzieckiem oraz w jakiej wysokości dany małżonek obowiązany jest do kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Aby powyższe zagadnienie nie było przedmiotem rozważań na etapie postępowania rozwodowego, warto wcześniej sporządzić POROZUMIENIE RODZICIELSKIE.

Czym jest porozumienie rodzicielskie?

To nic innego, jak ustalenia małżonków do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sporządzenie takiego porozumienia, w sytuacji gdy chcemy się szybko rozwieść jest rozwiązaniem najlepszym i najsprawniejszym. Sąd ma obowiązek uwzględnienia takiego porozumienia, pod warunkiem że jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Na szybkość postępowania rozwodowego, niewątpliwie ogromny wpływ ma wzajemna chęć porozumienia się między małżonkami, pomóc temu może skorzystanie z mediacji. Zapraszam Cię do zapoznania się z treścią wpisu „Mediacja w sprawach o rozwód.”

 

Sprawne rozstanie jest możliwe. Jeżeli chcesz z klasą przebrnąć przez trudny etap życia, jakim jest rozwód, zapraszam Cię do kontaktu.

Warto zaufać profesjonaliście.

W razie pytań, pozostaję do Państwa dyspozycji.

Adwokat Paula Miszczak

 

 

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu